Sökning

Finlands nationalfilmografi

I nationalfilmografin finns Finlands filmhistoria nedtecknad alltifrån den allra första spelfilmen, Lönnbrännare (1907).

Nationalfilmografin bygger upp hetsbilden av sitt ämne med hjälp av filmernas upphovs- och skådespelaruppgifter, produktions- och visningsuppgifter samt innehållsbeskrivningar. Insamlade tidningsrecensioner, uppgifter om inspelningsplatser och musik, samt varierande kommentarer och essäer ger sitt till för att fördjupa helheten.

Den finska filmproduktionens allmänna trender beskrivs i artiklar som omfattar ett decennium var (tillsvidare finns dessa endast på finska).

Grunden för nationalfilmografins internetdatabas är det forsknings- och datainsamlingsprojekt som Finlands filmarkiv (nuvarande Nationella audiovisuella institutet, KAVI) startade i början av 1980-talet. Som resultat av detta projekt skrevs också den 12-delade bokserien Suomen Kansallisfilmografia (Finlands natinalfilmografi), som omfattar åren 1907-2000.